Solin

Solin 2018-05-25T22:14:03+00:00

Project Description

Antička Salona, colonia Martia Iulia Salona, glavni grad rimske provincije Dalmacije, nastala je uz ušće rijeke Jadro i zaštićeni morski zaljev u podnožju Kozjaka. Tu su prije dolaska Italika i Rimljana obitavali domaći delmatski žitelji i grčki trgovci. Nakon seobe naroda na dijelu srušene i napuštene Salone nastanili su se Hrvati. Na Gospinu otoku i uz rukavce Jadra hrvatski će vladari podignuti nove crkvene građevine i stvoriti središte hrvatskog Solina.